Carmarthenshire Tourism Association
Welcome
Croeso
Os ydych yn rhan o ddiwydiant twristiaeth Sir Gâr - p’un ai eich bod yn newydd i’r diwydiant, neu wedi bod yn rhan ohonno ers talwm - rydym ni a’n gwefan yn adnodd anghenaid i chi.

Hwyl Events - The Real Welsh Experience / Y Profiad Cymreig Go Iawn


Our 'Hwyl Events' are exciting new events which showcase the best of Welsh entertainment and activities, for visitors to the region, as well as those living locally to enjoy.

'HwylNos' events are held at different venues across the region - with with food, music, dance and storytelling.  Our first was held at the Plough Rhosmaen on 24th February, and great fun was had by all 120 people who joined us there.

We also have 'Hwyl' events designed especially for children and families to enjoy some real Welsh experiences!   The first of these, our 'Hwyl at the Garden' event is being held at the National Botanic Garden of Wales during the Easter school holidays - on Wednesday 12th April.


Find out more about our 'Hwyl at the Garden!' event


Mae ein 'Digwyddiadau Hwyl' yn ddigwyddiadau cyffrous newydd sy’n arddangos y gorau o adloniant a gweithgareddau Cymreig i’r rheiny sy’n ymweld â’r ardal, yn ogystal â’r rheiny sy’n byw yn lleol, eu mwynhau.

Mae digwyddiadau 'HwylNos' yn cael eu cynnal mewn lleoliadau gwahanol ar draws yr ardal, ac maent yn cynnwys bwyd, cerddoriaeth, dawnsio ac adrodd straeon.  Cynhaliwyd ein digwyddiad cyntaf yn y Plough, Rhosmaen ar 24 Chwefror, a chafodd pob un o’r 120 o bobl a ddaeth i ymuno â ni lawer o hwyl.

 

Hefyd, mae gennym ddigwyddiadau 'Hwyl' sydd wedi’u cynllunio’n benodol i blant a theuluoedd fwynhau profiadau Cymreig go iawn!   Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod gwyliau Pasg yr ysgolion – ddydd Mercher 12 Ebrill.


 Mwy o wybodaeth am ein digwyddiad 'Hwyl yn yr Ardd!


 

  

This is part of a project being led by us at Carmarthenshire Tourism Association and funded via Visit Wales' Tourism Product Innovation Fund, which aims to introduce regular Welsh experiences for visitors to our region to enjoy.  

    

 

Carmarthenshire Tourism Association... Let's work together    Join Us Today

 

Contact Us

Carmarthenshire Tourism Association
Business Resource Centre
Parc Amanwy
New Road
Ammanford
Carmarthenshire
SA18 3EP

01269 598140

 

Follow Us

 

Email Newsletter

 

Useful Links