Carmarthenshire Tourism Association
Carmarthenshire Tourism Awards
Gwobrau Twristiaeth Sir Gâr
Rydym ni’n trefnu Gwobrau Twristiaeth Sir Gâr bob yn ail flwyddyn -gweithgaredd pwysig sy’n dathlu llwyddiant ac ysbrydoli rhagoriaeth ar ddraws diwydiant ein sir.

Carmarthenshire Tourism Awards


 

 

Daeth 580 o geisiadau ac enwebiadau i fewn y flwyddyn hon, y mwyaf eto! A cheisiadau o ansawdd uchel iawn hefyd! Roedd y canlyniadau wedi eu cyhoeddi yn seremoni wobrwyo ar noson 6ed o Fehefin. 

Gweler y canlyniadau yma

Cewch cip olwg ar luniau o'r noson yma

We received 580 entries and nominations for this year's Awards (record number so far!) - and as the standard was also very high, the independent judges had an extremely challenging task in deciding who would be allocated the Gold, Silver and Bronze awards.  

See the results here

Take a look at some photos of the Awards ceremony here

 

Here's a short film of the 2018 Carmarthenshire Tourism Awards Ceremony...

 

 

Carmarthenshire Tourism Association... Let's work together    Join Us Today

 

Contact Us

Carmarthenshire Tourism Association
Science Centre
National Botanic Garden of Wales
Llanarthne
Carmarthenshire
SA32 8HG

01269 598140

 

Follow Us

 

Email Newsletter

 

Useful Links